Dr. Răzvan Valentin Marinescu

Dr. Răzvan V. Marinescu este Asistent Universitar în departamentul de Inginerie și Informatică al Universității Californiei din Santa Cruz. Aria sa de interes este Machine Learning și aplicațiile sale în sănătate și biologie moleculară. Cercetarea sa este focusată pe generative models, rețea bayesiană (grafice cu variabile și dependența dintre ele), causal machine learning(studierea inferenței cauzale cu ajutorul unor algoritmi) și compositional machine learning.