Prof. Dr. Ana-Maria Zăgrean

Ana-Maria Zăgrean, doctor medic (MD) și doctor în Științe Medicale, este profesor universitar în cadrul Departamentului de Fiziologie și Neuroștiințe al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Studiile dumneai sunt axate pe răspunsurile creierului la hipoxie/ischemie și reperfuzare și la stările de excitabilitate alterată, în cazul creierului imatur și al celui matur, prin intermediul paradigmelor experimentale in vivo (ischemie cerebrală globală, asfixie perinatală, epilepsie experimentală) și in vitro (deprivarea de glucoză și oxigen). Aceasta a investigat aspectele epigenetice, biochimice, electrofiziologice și comportamentale ale răspunsului creierului la diverși factori de stres metabolic sau de mediu, luând în considerare strategii de recuperare cerebrală și de neuroprotecție.

Dr. Ana-Maria Zăgrean este membru fondator și Secretar al Societății Naționale de Neuroștiințe (SNN): http://info.snn.ro