Chestionar

Pentru a fi la curent cu rezultatele acestui chestionar și cu următorii pași ai demersului de dezvoltare a oportunităților pentru tineri cercetători în România, independent de completarea formularului de mai sus, vă invităm să vă înregistrați opțional adresa de email aici :

Prin înregistrarea adresei de email, declarați că ați fost informat/ă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și consimțiți în mod liber la colectarea și utilizarea adresei de email pentru scopul descris mai sus, conform notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabilă